วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ลือเลื่องนามจอมบึง

 
 
krob422

สถานศึกษาเลื่อชื่อลือชาแหล่งศึกษาวิชาการร่วมสานฝัน
  แสงสว่างแห่งปัญญาสารพันสถาบันแห่งชาติปราชญ์นิยม
    ขอต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกๆท่านร่วมสานฝันการศึกษาสง่าสม
มหาลัยดีชื่อเปรียบบ้านสราญรมย์ด้วยอุดมความรู้คู่ปรัชญา
     เชิญทุกท่านรื่นรมชมทิวทัศน์บรรจงจัดกระบวนงานการศึกษา
ด้านเทคโนก็สันทัดพัฒนาสร้างวิชาความรู้สู่สากล
     ร่วมห้าสิบเจ็ดขวบปีที่ก่อตั้งด้วยพลังศรัทธาทุกแห่งหน
ด้วยพลังศิษย์อาจารย์บันดานดลเหล่ามวลชนสร้างไว้เราได้เรียน
     พัฒนาเหล่ามวลชนจนก้าวหน้าช่วยนำพาลูกหลานได้อ่านเขียน
วิทย์ คณิต อังกฤษ ศิษย์พากเพียรพร้อมปรับเปลี่ยนเรียนสนุกแถมสุขใจ
     หลากวิชาภาษาชัดวัฒนธรรมก็เลิศล้ำอลังการร่วมขานไข
ศิลปะ ดนตรี วิถีไทย รวบรวมไว้บูรณาการ สานสัมพันธ์
     ก่อนจบกลอนสุนทรถ้อยร้อยลำนำหวังจดจำประทับใจดังใฝ่ฝัน
บรรดาศิษย์มิตรอาจารย์ร่วมจิตกันร่วมสร้างสรรค์ความก้าวหน้าพาก้าวไกล
     ร่วมร้อยรักถักกลอนอักษรศิลป์ ม.จอมบึงถิ่น งามงด สวยสดใส
ขอขอบคุณทุกท่านประสานใจราชภัฏไทยวิวัฒพัฒนา
      พระสยาม เทวาธิราช ร่วมอวยชัยพรอันใดมุ่งมารถปรารถนา
จงสำเร็จสมหวังดังเจตนาสุขหรรษามหาลัยดีของชาวเรา
 
ประพันธ์โดย นายสรศักดิ์  ล้อมกระโทก นศ.คบ.1 คอมพิวเตอร์ศึกษา

1 ความคิดเห็น:

  1. ขอบคุณน้องอาร์มที่ประพันธ์กลอนนี้แด่มหาวิทยาลัยในหุบเขาของพวกเรา

    ตอบลบ